Llinos Lanini

Llinos Lanini

Llinos Lanini

Hanes

Prynu camera ‘go iawn’ cyntaf (yn lle ci) 7 mlynedd yn ôl, i gadw’n ffit.

Wedi dysgu fy hun.

Ennill cystadleuaeth Daily Telegraph 6 mis yn ddiweddarach a thaith i Singapor i gipio delweddau ar gyfer Calendr y Bwrdd Croeso ’07.

Y byd yn mynd ben i waered.
Ennill y Wobr Ffotograffiaeth ‘Artist y Flwyddyn Cymru 2010′.

Rwan ….yn arddangos casgliad o brintiau ffotograffig, creu delweddau ar gyfer llyfrgelloedd lluniau, cylchgronnau, cwmnïau cyhoeddi a chomisiynau gan unigolion, elusennau a busnesau.

Dal ddim yn ffit.

History

Bought first ‘proper’ camera (instead of a dog) 7 yrs ago, to get fit.

Self tought.

Won a Daily Telegraph competition 6 months later and a trip to Singapore to capture images for their Tourist Board Calendar ’07.

World turned upside down.

Winner of the Photography Award at the ‘Welsh Artist of the Year 2010’.

Now …exhibit a collection of photographic prints, create images for picture libraries, magazines, publishing houses and commissions from individuals, charities and businesses.

Still unfit.

Llinos Lanini 
– ffotograffydd/photographer

Website: www.llinoslanini.com
Twitter: @llinoslanini
Facebook:  https://www.facebook.com/llinos.lanini

Join the discussion...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.